1988 წელი; დევი ბერძენიშვილის ფოტო.
Share

1988 წელი; დევი ბერძენიშვილის ფოტო.